Program

Programme in English

20. září 2012

15.00 AUDITORIUM: Topické sympozium společnosti NEOMED – Role botulotoxinu A v léčbě neurogenního močového měchýře

Předsedající: Študent V.

15.00

Urologické nálezy u pacientů s RS
Zachoval R. (Praha, CZ)

15.15

Co může urolog nabídnout pacientům s RS?
Krhut A. (Ostrava, CZ)

15.30–15.45 Přestávka


15.45 AUDITORIUM: Launch sympozium společnosti Biogen Idec – Avonex PEN

Předsedající: Horáková D.

15.45

Avonex PEN – větší komfort a méně bolesti při léčbě RS
Mareš J. (Olomouc, CZ)

16.00

Dlouhodobá účinnost 1. a 2. linie léčby RS
Horáková D. (Praha, CZ)

16.15

Význam symptomatické terapie pro kvalitu života nemocných s RS
Lízrová-Preiningerová J. (Praha, CZ)

16.30–17.00 Přestávka


17.00 AUDITORIUM: Slavnostní zahájení sympozia

doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. – předseda sympozia

Úvodní slovo:

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. – místopředseda České neurologické společnosti ČLS JEP a přednosta Neurologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – místopředsedkyně Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP a spolupředsedkyně sympozia
MUDr. Radomír Taláb, CSc. – předseda Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Martin Tesařík – hejtman Olomouckého kraje
Martin Novotný – primátor Statutárního města Olomouce


17.20 AUDITORIUM: Treatment Optimization in Multiple Sclerosis

Chairs: Štourač P., Mareš J.

17.20

NABs testing in IFNbeta treatment
Bertolotto A. (Orbassano, IT)

18.00

Risk stratification and STRATIFY JCVTM Expert Statement
Berger T. (Innsbruck, AT)

18.40

Managing fingolimod in clinical practice: The Dresden experience
Ziemssen T. (Dresden, DE)

19.30

Uvítací recepce – nádvoří konviktu – Uměleckého centra Univerzity Palackého


21. září 2012

8.00 AUDITORIUM: Topické sympozium – Intravenózní imunoglobuliny u neuroimunologických onemocnění

Předsedající: Zapletalová O., Piťha J.

8.00

Mechanismus účinku imunoglobulinů u autoimunitních onemocnění
Lochmanová A. (Ostrava, CZ)

8.15

Intravenózní imunoglobuliny v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní
Zapletalová O. (Ostrava, CZ)

8.30

Intravenózní imunoglobuliny v léčbě myasthenia gravis
Piťha J. (Teplice, CZ)

8.45–9.15 Přestávka


9.15 AUDITORIUM: Roztroušená skleróza I

Předsedající: Štětkářová I., Přikrylová Vranová H.

9.15

Progresivní multifokální leukoencefalopatie u nemocné s RS léčené natalizumabem: Kasuistika
Štětkářová I., Medová E., Bučilová V. (Praha, CZ)

9.45

Natalizumab, optimalizace léčby, minimalizace rizika
Sládková V. (Olomouc, CZ)

10.00

Klinické a MRI prediktory akumulace disability u RS – možnosti jejich ovlivnění
Přikrylová Vranová H. (Olomouc, CZ)

10.15

Atrofie u roztroušené sklerózy mozkomíšní
Štourač P. (Brno, CZ)

10.30

Vliv způsobu aplikace DMD na adherenci a účinnost při léčbě RS
Doláková J. (Olomouc, CZ)

10.45

Prevalencia bolesti u pacientov so sclerosis multiplex
Feketová S., Vaczulíková I. (Bratislava, SK)

11.00–11.30 Přestávka


11.30 AUDITORIUM: Roztroušená skleróza II

Předsedající: Havrdová E., Taláb R.

11.30

Vliv imunomodulační léčby na přirozený průběh RS
Havrdová E. (Praha, CZ)

12.00

Komplexní monitoring RS – časné ukazatele přetrvávající aktivity nemoci
Horáková D. (Praha, CZ)

12.15

Význam evokovaných potenciálů pro diagnostiku a sledování RS
Štětkářová I. (Praha, CZ)

12.30

Sledování exprese mRNA MxA jako markeru biologické účinnosti interferonů ß – předběžné výsledky po prvním roce sledování
Libertínová J., Havrdová E., Kovářová I., Krásenský J., Lisý J., Maťoška V., Meluzínová E., Zajac M., Bojar M. (Praha, CZ)

12.45

Vitamin D a RS
Vachová M. (Teplice, CZ)

13.00 Oběd a ukončení sympozia


21. září 2012

8.00 LEKTORIUM: Likvorová sekce

Předsedající: Sládková V., Čuchran P.

8.00

Cytologie likvoru
Sklenářová J. (Olomouc, CZ)

8.15

Význam analýzy parametrov energetického metabolizmu glukózy v CSF u pacientov s SM
Čuchran P. (Michalovce, SK)

8.30

Degenerativní markery v likvoru pacientů s RS
Sládková V. (Olomouc, CZ)

8.45–9.15 Přestávka


8.00 FILMOVÝ SÁL: Sesterská sekce

Předsedající: Pyciaková L., Kalandrová L.

8.00

Sativex – pokrok v symptomatické léčbě roztroušené sklerózy
Jonczyová V. (Praha, CZ)

8.15

Vyšetření MxA a vzdělávání RS sester v Evropě
Pyciaková L. (Praha, CZ)

8.30

Rizika terapie RS z pohledu sestry
Kalandrová L., Košťálková M., Kunčarová A. (Olomouc, CZ)

8.45

Efektivní edukace pacientů s RS – spolupráce s externím programem podpory pacientů
Dubšíková Z. (Brno, CZ)

9.00–9.15 Přestávka