TÉMATA SYMPOZIA

  • Roztroušená skleróza
  • Neuromyelitis optica Devic
  • Likvorová diagnostika neuroimunologických onemocnění
  • Sesterská sekce 

Po celou dobu sympozia bude probíhat výstava farmaceutických firem a firem zabývajících se zdravotní technikou.

PROGRAM

20. 9. 2012

15.00

Launch sympozium Almiral: SATIVEX

16.00

Topické sympozium Biogen Idec: Avonex PEN

17.00

Slavnostní zahájení sympozia
přednášky zahraničních řečníků:
Prof. Gavin Giovannoni, MBBCH, PhD, FCP (Neurol.), FRCP, FRCPath
prof. Antonio Bertolotto, MD
Prof. Thomas Berger, MD, MSc
Priv. – Doz. Tjalf Ziemssen, MD

19.30

Uvítací recepce

21. 9. 2012

8.00 – 13.00 paralelní sekce

  • Roztroušená skleróza a Neuromyelitis optica Devic
  • Likvorová diagnostika neuroimunologických onemocnění
  • Sesterská sekce
  • Posterová sekce

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání:
20. – 21. 9. 2012

Místo konání:

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci – Konvikt
Univerzitní 35

Jednací jazyk:

český, slovenský, anglický

Registrace účastníků:

20. 9. 2012     

13.00–17.00 hodin

21. 9. 2012

7.30–10.00 hodin

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

Délka 15 minut včetně odborné diskuse.
Dataprojekce; akceptovány jsou CD, DVD, flash disc (formát MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, XP).
Diapozitivy, zpětná projekce ani VHS nejsou akceptovatelné formáty.

ABSTRAKTA

Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah 2 500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny, včetně anglické verze.

Termín dodání abstraktu: 30. 4. 2012
Text pošlete elektronicky na adresu: maresja(at)email.cz

Informace o přijetí přednášky bude prezentujícímu autorovi zaslána do 30. 6. 2012.

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti naleznete na tomto webu (on-line nebo ke stažení) nebo v písemné formě v rozesílaných materiálech. Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP.

Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky k aktivní účasti: 30. 4. 2012

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference.

Termín zaslání přihlášky k pasivní účasti: 31. 7. 2012

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat získání materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK.

Potvrzení registrace, tj. informace o přijetí přihlášky k účasti, zašleme do 15. 8. 2012.

AKREDITACE

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

POPLATKY

Registrační poplatek
vč. 20% DPH v Kč

platba do 31. 7. 2012
(bankovním převodem)

platba od 1. 8. 2012
(hotově u registrace)

RP lékaře

1000,-

1500,-

RP sestry

0

0

Aktivní účastník do 35 let

0

0

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenském programu, občerstvení a certifikát ČLK.

Způsob platby

Převodem:

Platbu registračního poplatku zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 31. 7. 2012:

Název účtu:  

Univerzita Palackého v Olomouci
Komerční banka, a.s. pobočka Olomouc

Číslo účtu:  

19-1096330227/0100

Variabilní symbol:  

999021114

Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN: CZ 090 1000000 191096330227
BIC: KOMBCZPPxxx

Hotově u registrace:

Po 1. 8. 2012 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku, nutno uvést IČ a DIČ.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pokud uhradíte registrační poplatek na účet, prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení e-mailem, poštou nebo faxem, s uvedením, za koho je částka hrazena.

SPOLEČENSKÉ AKCE

20. 9. 2012 v 19.30 hodin společenské setkání účastníků.

Zájem o účast na společenském setkání vyznačte v přihlášce.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 20. – 21. 9. 2012 v hotelu

V hotelu si účastníci ubytování objednávají sami.
Při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka Neuroimunologického sympozia - heslo „NEUROIMUNO“ (jinak hotel může sdělit, že je obsazen).

Rezervace pro účastníky je do 25. srpna 2012, poté hotel nevyčerpanou rezervovanou kapacitu ruší.

Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP.

Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 15. 8. 2012, budou tyto poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín dodání abstraktů   

30. 4. 2012

Termín zaslání přihlášky k aktivní účasti   

30. 4. 2012

Potvrzení o přijetí přednášky   

30. 6. 2012

Termín zaslání přihlášky k pasivní účasti   

31. 7. 2012

Termín zaplacení poplatků převodem   

31. 7. 2012

Potvrzení registrace   

15. 8. 2012

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FNOL
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.: 605 783 877
E-mail: maresja(at)email.cz

Registrace účastníků:

Mgr. Hana Kroupová
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 054, 734 237 091
Fax: 585 222 802
E-mail: hana.kroupova(at)upol.cz

Registrace firem:

Ing. Jitka Holišová
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 053, 723 462 332
Fax: 585 222 802
E-mail: jitka.holisova(at)upol.cz