Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci
s Neuroimunologickou sekcí ČNS ČLS JEP

pořádají

 

8. OLOMOUCKÉ
NEUROIMUNOLOGICKÉ SYMPOZIUM
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 

 

Olomouc
20. – 21. září. 2012